Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku oznajmiać, że z brakiem akceptacji często spotyka się wiele osób. Jest to pewnego rodzaju nakłanianie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Nauczanie, czy też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest korzystną metodą przeciwdziałania wszelkim złym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta aktywność została wywołana przez częściej wywoływane akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Oznaki braku aceptacji bywają obłędnie niepokojące dla osób krzywdzonych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnego rodzaju aktach agresji, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przyczyn ukazania się nietolerancji. Tego rodzaju akcje mają stać się potrzebne do tego, aby dociec, czym faktycznie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również objaśnić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnorodności względem kultur.


W jaki sposób celebrowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali generalny apel, w którym przekazują duże poparcie dla osób, które doświadczyły fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod jednogłośnym apelem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie obwieszczana przez zawieszanie tęczowych flag, jak i oświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.